ENZİMLER Enzim Enzimlerin Görevleri Enzim Enzim çeşitleri Enziml

2008-10-17 00:21:00

ENZİMLER

     Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara

     göre

·  Daha hızlı

·  Düşük ısıda

·  Dar PH derecesinde gerçekleşir.

 

      Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör

     olan enzimlerdir.

 

     Enzimlerin görevleri

·  Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması

·  Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi

·  Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması

 

     Enzim çeşitleri :

·  Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz

·  Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.

 

    Protein kısım    = Apoenzim

    Yardımcı kısım = Organik ise koenzim(vitaminler)

        İnorganik ise kofaktör(Ca,K,Na) Apoenzimle koenzim (kofaktör) ‘in oluşturduğu yapıya holo enzim denir.

 

 

Enzimlerin genel özellikleri

 

·  Her enzim özel bir substratı etkiler.

·  Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır.

·  Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır.

·  Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir.

·  Her hücre kendi enzimini kendi üretir.

·  Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.

·  Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar.

·  Enzimler tepkimeden  değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar  tekrar  kullanılırlar.

·  Enzimler hücre dışında da etkendirler.

·  Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar.

·  Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür.

·  Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5

·  Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir.

·  Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar.

·  Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir. 

                                        HCI

      ÖRN : Pepsinojen   --------------  Pepsin

                   (inaktif)                       (aktif)

·  16-Bazı maddeler (metal iyonları ve zehirler) enzimlerin aktif bölgeleri ile birleşip onları etkisiz hale getirir.

·  17-Birleşik enzimlerde substratı tanıyan protein kısmıdır. Bağlanma ve etkinlik ise kofaktör (koenzim) ile gerçekleşir.

 

 

 

 1- Ortam Isısı

 

·   Düşük Isı : Kinetik enerji azalır. Reaksiyon yavaşlar.Dönüşümlüdür.

·  Yüksek Isı : Enzimlerin protein olan yapısını bozar.Dönüşümsüzdür.

 

 

2- Ortam  PH ‘ ı

      Asitler ve bazlar enzimlerin hızını yavaşlatır.

 

      Enzimlerin en etkin olduğu PH değeri  7  dir.

·  Enzimin yapısını bozarlar.

·  Substratın yapısını bozarlar.

·  Enzim koenzimin (kofaktör) ayrışmasına neden olurlar.

·  Enzimle substrat arasına girerek birleşmeye engel olurlar.

 

      Ancak bazı enzimler farklı PH derecesinde aktif olurlar.

     ÖRN :        Pepsin ------------- PH = 2

                      Tripsin  --------------PH = 8,5  gibi

 

 

3- Enzim miktarı

     Belli oranda substrat bulunan ortama enzim ilave edildikçe reaksiyon hızlanır ve en hızlı   noktada substrat bitince reaksiyon durur.

 

 

4- Substrat miktarı

     Enzim miktarı sabit tutulup substrat miktarı arttırıldıkça reaksiyon hızlanır. Enzimlerin     doygunluk anından sonra belirli hızla devam eder ve biter.

 

5- Substrat yüzeyi :

     Enzimler substrata dış yüzeyden etki ederler yüzey arttıkça enzim etkinliği artar.

     Not:Enzim miktarıda artarsa

 

6- Ortamdaki diğer maddeler

·  Aktivatörler:(Vitamin,hormon,safra tuzu vb)

·  İnhibitörler:(Ağır iyonlar,toksinler,zehir vb)

  

 

Enzimlerin Adlandırılması

 

     Etkilendikleri substratın veya reaksiyonun sonuna –az eki getirilerek adlandırılırlar.

     Substrata göre :         Lipid    ------------- Lipaz

                                     Maltoz   ------------Maltaz

                                     Protein  ----------- Proteinaz   

 

     Reaksiyona göre :  Hidroliz --------------- Hidrolaz

                                 Oksidasyon ---------Oksidaz  

 

 

10539
0
0
Yorum Yaz