ÇAPRAZ KAFİYE, ÇAPRAZ KAFİYE ÖRNEĞİ, KAFİYE NEDİR, KAFİYELER, UY

2008-10-12 19:53:00
Çapraz Kafiye: Bir dörtlükte 1. ile 3. ve 2. ile 4. mısraların birbirleriyle kafiyelenmesine denir.

A   B   A   B

Örnekler:

Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı,              a
İbibikler öter ötmez ordayım...                   b
Mektubunda diyorsun ki “Gel gayrı!”          a
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım...         b

Şu bakır zirvelerin ardından                        a
Bir süvâri geliyor kan rengi.                         b
Başlıyor şimdi melül akşamdan                      a
Son ışıklarla bulutlar cengi...                        b

Gördüler: “Aynada bir gizli cihan...                  a
Ufku çepçevre ölüm servileri...”                      b
Sandılar doğdu içinden bir an                         a
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.                        b

 

17471
0
0
Yorum Yaz